Draw poker börjar liksom de flesta pokerspel med att man lägger en insats. I denna form av poker så kallas denna insats för ante, och den läggs innan korten börjar delas ut. Alla spelare måste lägga sin ante, men hur stor den är bestämmer spelarna. Anten utgör sedan en gemensam pott, vilken vinnaren av omgången kommer att kamma hem.

Efter att insatserna är gjorda så delar givaren ut fem kort till varje spelare, med valören nedåt. Givaren börjar med personen vänster om honom och går i en cirkel. Han slutar således med att ge sig själv det sista kortet. När alla spelare har fått sina fem kort så läggs resten av kortleken i mitten av bordet, varpå spelet kan börja.

Alla spelare får nu ta upp sina kort och titta på dem. När alla har tittat på sina kort så skall den första spelaren börja prata. I första omgången så är det spelaren till vänster om givaren som börjar satsa, men allt eftersom spelet fortskrider så flyttas turen. Det betyder att om spelaren till vänster om givaren, låt oss kalla denne X, gör den första insatsen i första omgången så skall sedan personen till vänster om X lägga första insatsen i andra omgången och så vidare.

Det innebär att den spelaren får välja om han ska ”öppna” potten, alltså lägga en första insats eller ”checka” och låta öppningsmöjligheterna gå vidare till nästa spelare. Alla spelare kan checka, så länge ingen har placerat en insats innan det blir din tur.

När potten väl är öppen så får varje spelare välja mellan att syna, höja eller lägga sig. När man synar så innebär det att man matchar de andra spelarnas insats. Det betyder att om en spelare innan dig har satsat 10 kronor, så måste du också lägga 10 kronor för att syna. Om man istället vill höja, så skall man först matcha insatsen på 10 kronor för att sedan satsa ytterligare pengar. Man säger då att ”jag synar din insats på 10 kronor, och höjer med 20 kronor”. Spelaren efter dig måste således lägga 30 kronor för att matcha din insats, och syna.

Man kan också välja att lägga sig, vilket betyder att man foldar sina kort. Att lägga sig innebär att man slänger sina kort, och inte kan vara med under resten av omgången. Detta gör man när man inser att ens chanser att vinna är relativt små, och det är ett sätt att minimera sina förluster. De pengar du redan har satsat, får du dock inte tillbaka utan de får ligga kvar i den gemensamma potten.

När satsningsomgången är gjord så får de kvarvarande spelarna kasta de kort de önskar byta, och ta nya kort. Man får kasta upp till tre kort, och får då tre nya ur kortleken. Inga andra spelare får se vilka kort som slängs eller tas emot, då allt görs med bildsidan vänd neråt.

När detta är gjort så påbörjas en ny omgång med insatser, på samma sätt som i den första omgången. När alla spelare har gjort sina val och synat, eller lagt sig och det inte finns några höjningar kvar så är det dags för alla kvarvarande spelare att visa sina händer. Spelaren med den bästa handen vinner omgången och således hela den gemensamma potten.
Det är vanligt att vinnare i denna form av poker börjar skratta, skrika och dansa när de vinner en pott. Det är en del av charmen i spelet.