Seven-card stud eller sjukorts stötpoker som det heter på svenska, inleds med att man istället för mörken lägger en insats som kallas ante.  Insatsen läggs i en gemensam pott, vilken alla spelare gör. Omgången kan inte börja förrän alla spelare har lagt sin ante. Varje spelare får sedan sju kort var i omgångar, ömsom öppna och ömsom dolda kort. Av de första tre korten som delas ut till varje spelare så är två kort dolda, och ett synligt. Personen med lägst värde på sitt synliga kort måste lägga något som kallas ett bring in. Denna satsningen är obligatorisk för spelaren. Därefter kan spelaren till vänster välja om denne vill syna, höja eller lägga sig. Det görs på detta sätt eftersom att det i Seven-card stud inte finns någon dealerknapp.

När alla har gjort sina val, så delas ytterligare ett öppet kort ut. I denna omgång så är det spelaren med det högsta öppna kortet som får lägga bring in. Samma procedur upprepar sig och även i den tredje, och fjärde omgången så följer man samma rutin som i omgång två.

I den femte, och sista, omgången delas ett sista dolt kort ut till varje spelare. Det är sedan spelaren med det senast högst synliga kortet som påbörjar den sista satsningsrundan.

I spelets final, som också kallas showdown, så sitter varje spelare med tre dolda och fyra öppna kort var.  Utifrån dessa kort gäller det att skapa den bästa femkorts-kombinationen.  Den som sedan får den bästa handen, vinner omgången.